Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary-Malewskiej w Kętrzynie

 

Nawigacja

Moja szkoła - mój drugi dom

Najwyższą wartością w naszej szkole jest dobro dziecka!!!

Aktualności

 

W związku ze zmianą naszej strony internetowej zapraszamy wszystkich odwiedzających nas pod nowy adres: www.sp3ketrzyn.webity.pl 

Jeśli będą mieli Państwo problem z odnalezieniem nas na naszej nowej stronie, proponujemy najpierw wykasować w historii przeglądarki internetowej adres sp3ketrzyn.edupage.org i wpisać nowy adres www.sp3ketrzyn.webity.pl

Mistrzostwa Rejonowe PPP

W dniu 30 kwietnia w Amfiteatrze kętrzyńskim odbyły się Mistrzostwa Rejonowe Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w których wzięło ogółem 14 drużyn w czterech kategoriach;
- szkoły podstawowe
- szkoły gimnazjalne
- szkoły ponadgimnazjalne
- mieszane
wokół jeziora miejskiego rozstawione były stacje pozoracyjne.
       Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy VI

WYPRAWKA SZKOLNA 2012

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie  informuje, że pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę: na podstawie informacji MEN / Rządowy program pomocy uczniom 
w 2012r. „Wyprawka szkolna”

  • uczniom klas I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód
    na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) czyli 504,00zł netto,
  • uczniom klasach II-IV szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) czyli 351,00zł netto na osobę w rodzinie,
  • uczniom pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego,
    o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń,
    z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej,
  • uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:

List Prezydenta Bronisława Komorowskiego


 

Święto PracyMiędzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany 1 Maja – międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie 1 maja. W Polsce 1 maja ogłoszono świętem państwowym ustawowo wolnym od pracy.

 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto obchodzone od 2004 roku, wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004.

Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki w maju 1791 roku i była to pierwsza w Europie a druga na świecie (po amerykańskiej) uchwalona konstytucja. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, 3 maja został uznany za święto państwowe na mocy uchwały Sejmu z dnia 29 kwietnia 1919 roku. Od 1946 roku świętowanie tego dnia było zakazane przez władze aż do roku 1990 kiedy to, 6 kwietnia, Sejm ponownie przywrócił to święto. Konstytucja 3 maja została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej złotej wolności. Konstytucja wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja zniosła zgubne instytucje, takie jak liberum veto, które przed przyjęciem Konstytucji pozostawiało sejm na łasce każdego posła, który, jeśli zechciał – z własnej inicjatywy lub przekupiony przez zagraniczne siły, albo magnatów – mógł unieważnić wszystkie podjęte przez sejm uchwały. Konstytucja 3 maja miała wyprzeć istniejącą anarchię, popieraną przez część krajowych magnatów, na rzecz monarchii konstytucyjnej. W tym samym czasie przetłumaczono Konstytucję na język litewski.

WYNIKI IX FESTIWALU EKOLOGICZNEGO

 

Samymi sukcesami zakończył się udział naszych uczniów w IX Festiwalu Ekologicznym „Czysty Powiat”.

 

Osiągnięcia naszych uczniów w poszczególnych kategoriach:

 

PIOSENKA

II miejsce - „Planeta Ziemia” - CHÓR SZKOLNY

 

SPOTKANIA Z POEZJĄ DZIECIĘCĄ - ELIMINACJE MIEJSKIE

17 kwietnia reprezentanci naszej szkoły: Agata Ożga (kl.I), Tomasz Wyżlic (kl. II), Camilla Wasilewska (kl.III), Magdalena Wojciechowska (kl. IV), Joanna Koniuszek (kl.VI) wzięli udział w miejskich eliminacjach do XXX Konkursu Recytatorskiego pod hasłem "Spotkania z poezją dziecięcą".

 

Wyniki Szkolnego Konkursu Recytatorskiego „ Spotkania z poezją”:

 

KL. „0” – wyróżnienia

Aleksandra Czerwińska

Wiktoria Zielińska

                                                                                               

photo

Piątek 18.01.2019

liczba odwiedzin: 361889