Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary-Malewskiej w Kętrzynie

 

Nawigacja

 •  

  W związku ze zmianą naszej strony internetowej zapraszamy wszystkich odwiedzających nas pod nowy adres: www.sp3ketrzyn.webity.pl 

  Jeśli będą mieli Państwo problem z odnalezieniem nas na naszej nowej stronie, proponujemy najpierw wykasować w historii przeglądarki internetowej adres sp3ketrzyn.edupage.org i wpisać nowy adres www.sp3ketrzyn.webity.pl

   

 • Mistrzostwa Rejonowe PPP

  W dniu 30 kwietnia w Amfiteatrze kętrzyńskim odbyły się Mistrzostwa Rejonowe Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w których wzięło ogółem 14 drużyn w czterech kategoriach;
  - szkoły podstawowe
  - szkoły gimnazjalne
  - szkoły ponadgimnazjalne
  - mieszane
  wokół jeziora miejskiego rozstawione były stacje pozoracyjne.
         Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy VI

  ·         Dariusz Sadłowski - kapitan drużyny

  ·         Daria Sadłowska

  ·         Joanna Koniuszek

  ·         Joanna Szulc

  ·         Magdalena Lis

   wraz z opiekunem panią pedagog Barbarą Jaremko.

  Mimo panującego upału drużyna wykazała się dużymi umiejętnościami w sytuacjach pozoracyjnych.

  W klasyfikacji szkół podstawowych zajęliśmy IV miejsce.   

     WIELKIE PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE

  Album fotograficzny 

 • WYPRAWKA SZKOLNA 2012

  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie  informuje, że pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę: na podstawie informacji MEN / Rządowy program pomocy uczniom 
  w 2012r. „Wyprawka szkolna”

  • uczniom klas I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód
   na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) czyli 504,00zł netto,
  • uczniom klasach II-IV szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) czyli 351,00zł netto na osobę w rodzinie,
  • uczniom pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego,
   o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń,
   z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej,
  • uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

  Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:

  • dla uczniów klas I-III szkół podstawowych – do kwoty 180,00zł
  • dla uczniów klas IV szkół podstawowych – do kwoty 210,00zł

  Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych następuje
  na wniosek rodziców ucznia, jego opiekunów prawnych, rodziców zastępczych.

  Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013. 

  Wnioski do odebrania w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego od 1 czerwca 2012 r.

  Termin składania wniosków najpóźniej do 7 września 2012 r.

 • Święto PracyMiędzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany 1 Maja – międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie 1 maja. W Polsce 1 maja ogłoszono świętem państwowym ustawowo wolnym od pracy.

  Święto wprowadziła w 1889 II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń, które miały miejsce w pierwszych dniach maja 1886 r. w Chicago, w Stanach Zjednoczonych podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8 - godzinnego dnia pracy.

  Święto 1 maja w Polsce

  Na ziemiach polskich pierwsze obchody miały miejsce w 1890 roku i odbywały się niejednokrotnie wbrew woli zaborców współorganizowane min. przez działaczy Socjalno-Rewolucyjnej Partii Proletariat. Masowe demonstracje, pochody oraz starcia z carskim wojskiem, policją oraz Kozakami a także wspierającymi je nacjonalistycznymi bojówkami miały miejsce w czasie rewolucji 1905 roku na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego, organizowały je głównie Polska Partia SocjalistycznaSocjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy oraz BUND. Podobnie liczne pochody i demonstracje klasowych organizacji robotniczych i partii lewicowych, w tym Polskiej Partii Socjalistycznej, żydowskiego BUNDu, nielegalnej Komunistycznej Partii PolskiPolskiego Stronnictwa Ludowego "Wyzwolenie"Komunistycznej Partii Zachodniej UkrainyKomunistycznej Partii Zachodniej Białorusi odbywały się też w ten dzień w okresie II RP, często były one atakowane przez policję oraz nacjonalistycznych bojówkarzy, dochodziło do morderstw działaczy klasowych związków zawodowych i partii lewicowych. Po zakończeniu wojny rząd komunistyczny kontrolowany przez Związek Radziecki nadał dniu 1 maja status święta państwowego, wolnego od pracy i stan ten trwa do chwili obecnej.

  W latach 1945-1989 obchodom 1 maja towarzyszyła bogata oprawa propagandowa. Uczestnictwo w pochodach było masowe (aczkolwiek istniała duża presja w zakładach pracy i szkołach na udział), prezentowano na nich dokonania krajowej produkcji i hasła o treści politycznej, podejmowano też zobowiązania. Uroczystościom przewodniczyły centralne władze partyjne i państwowe w Warszawie oraz lokalne w innych miastach kraju. Od roku 1983 nielegalne demonstracje organizowała lewica solidarnościowa m.in. Międzyzakładowy Robotniczy Komitet "Solidarności"Grupa Polityczna RobotnikPolska Partia SocjalistycznaPolska Partia Socjalistyczna-Rewolucja Demokratyczna, Nurt Lewicy Rewolucyjnej. W III RP ranga święta zmieniła się, aczkolwiek organizowane (spontaniczne i oddolnie) pochody nie zanikły skupiając się na walce o prawa pracowników, ofiar zwolnień grupowych, bezrobotnych, lokatorów kamienic czynszowych, bezdomnych itd.

   

 •  

   - Obrazek 1

  Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto obchodzone od 2004 roku, wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004.

  Obchodzone jest między świętami: 1 maja  Świętem Pracy i 3 maja - Świętem Konstytucji 3 Maja. W latach Polski Ludowej właśnie w tym dniu zdejmowano po 1 maja flagi państwowe, aby nie były eksponowane w dniu zniesionego przez władze komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja.

  W tym dniu, w 1945 roku, żołnierze polscy zawiesili biało-czerwony sztandar na kolumnie Siegessäule w Berlinie w trakcie zdobywania tego miasta.

  Ustanowienie święta

  Senat RP w uchwale z dnia 12 lutego 2004 r. ustanowił dzień 2 maja Świętem Orła Białego. W wyniku decyzji Sejmu święto zmieniono na Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie 2 maja jest obchodzony jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

 • - Obrazek 1

  Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki w maju 1791 roku i była to pierwsza w Europie a druga na świecie (po amerykańskiej) uchwalona konstytucja. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, 3 maja został uznany za święto państwowe na mocy uchwały Sejmu z dnia 29 kwietnia 1919 roku. Od 1946 roku świętowanie tego dnia było zakazane przez władze aż do roku 1990 kiedy to, 6 kwietnia, Sejm ponownie przywrócił to święto. Konstytucja 3 maja została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej złotej wolności. Konstytucja wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja zniosła zgubne instytucje, takie jak liberum veto, które przed przyjęciem Konstytucji pozostawiało sejm na łasce każdego posła, który, jeśli zechciał – z własnej inicjatywy lub przekupiony przez zagraniczne siły, albo magnatów – mógł unieważnić wszystkie podjęte przez sejm uchwały. Konstytucja 3 maja miała wyprzeć istniejącą anarchię, popieraną przez część krajowych magnatów, na rzecz monarchii konstytucyjnej. W tym samym czasie przetłumaczono Konstytucję na język litewski.

  Konstytucja 3 maja – Jan Matejko

 • WYNIKI IX FESTIWALU EKOLOGICZNEGO

   

  Samymi sukcesami zakończył się udział naszych uczniów w IX Festiwalu Ekologicznym „Czysty Powiat”.

   

  Osiągnięcia naszych uczniów w poszczególnych kategoriach:

   

  PIOSENKA

  II miejsce - „Planeta Ziemia” - CHÓR SZKOLNY

   

  PRZEDSTAWIENIE O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM

  I miejsce – „Jaś i Małgosia” – WESOŁA GROMADKA (koło teatralne)

   

  KONKURS PLASTYCZNY – „Nie wyrzucaj – wykorzystaj”

  wyróżnienie – Paulina Maluchnik  (kl. II)

   

  KONKURS FOTOGRAFICZNY „Kryształowa kropla wody”

  I miejsce - Patrycja Pyrka (kl. II)

  II miejsce – Anna Wyszkowska (kl. II)

  III miejsce – Tomasz Wyżlic (kl. II)

   

  GRATULACJE!

 •  

  SPOTKANIA Z POEZJĄ DZIECIĘCĄ - ELIMINACJE MIEJSKIE

  17 kwietnia reprezentanci naszej szkoły: Agata Ożga (kl.I), Tomasz Wyżlic (kl. II), Camilla Wasilewska (kl.III), Magdalena Wojciechowska (kl. IV), Joanna Koniuszek (kl.VI) wzięli udział w miejskich eliminacjach do XXX Konkursu Recytatorskiego pod hasłem "Spotkania z poezją dziecięcą".

  Jury przyznało II miejsce Camilli Wasilewskiej w kategorii klas 1 – 3,
  Wszyscy uczniowie otrzymali dyplom uczestnika Konkursu.

  Serdecznie gratulujemy!

 •  

  Wyniki Szkolnego Konkursu Recytatorskiego „ Spotkania z poezją”:

   

  KL. „0” – wyróżnienia

  Aleksandra Czerwińska

  Wiktoria Zielińska

                                                                                                   

  Kl. I - III

  I miejsce – Camilla Wasilewska (kl. III)

  II miejsce – Tomasz Wyżlic (kl. II), Agata Ożga (kl. I)

  III miejsce – Nikola Anuszewska (kl. I), Edyta Brzózka (kl. III)

   

  KL. IV – VI

  I miejsce – Joanna Koniuszek (kl. VI)

  II miejsce – Magdalena Wojciechowska (kl. IV)

  III miejsce – Daria Sadłowska (kl. VI)

   

  Album fotograficzny 

 • - Obrazek 1

   

  Wszystkim Uczniom, Rodzicom,

  Pracownikom oraz Przyjaciołom Szkoły

   

  najserdeczniejsze życzenia

  zdrowych, radosnych,

  pogodnych i rodzinnych

  Świąt Wielkanocnych,

  smacznego jajka oraz mokrego dyngusa

                

               życzy Dyrektor Szkoły

                      Ewa Stadnicka

   

 • - Obrazek 104.04.2012r. uczniowie koła teatralnego SP nr 3 w Kętrzynie pod opieką p. Barbary Graczyk przedstawili montaż słowno - muzyczny pt. "Wielkanocne obyczaje". 

  Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym świętem chrześcijańskim. Są to święta upamiętniające śmierć krzyżową i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Poprzedzający ją tydzień, stanowiący okres wspominania najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany jest Wielkim Tygodniem. Wielkanoc jest świętem ruchomym. Może wypadać pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia. 

  Niedziela Wielkanocna (nazywana też Wielką Niedzielą, Niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego) to pierwszy dzień świąt wielkanocnych. W Polsce w godzinach porannych odprawiana jest uroczysta rezurekcja (resurrectio łac. oznacza zmartwychwstanie), która swymi tradycjami sięga średniowiecza. Po powrocie do domu w gronie rodzinnym zasiada się do uroczystego śniadania wielkanocnego, które rozpoczyna się składaniem życzeń i dzieleniem się święconką z koszyczka. Na stołach znajdują się jajka, wędliny, wielkanocne baby i mazurki. Stoły zdobione są bukietami z bazi i pierwszych wiosennych kwiatów. 

  Poniedziałek Wielkanocny (zwany też Lanym Poniedziałkiem, Śmigusem-dyngusem ) to drugi dzień świąt Wielkiej Nocy. W polskiej tradycji tego dnia polewa się dla żartów wodą inne osoby, nawet nieznajome. Polewanie wodą nawiązuje do dawnych praktyk pogańskich, łączących się z symbolicznym budzeniem się przyrody do życia i co rok odnawialnej zdolności ziemi do rodzenia. W naszym kraju do dziś jest spotykany zwyczaj kropienia święconą wodą pól w poniedziałkowy ranek przez gospodarzy. 

  Polska tradycja potraw wielkanocnych jest bardzo bogata i nie ma chyba innej tak bogatej tradycji kulinarnej na czas obchodów Świąt Wielkanocnych. Czekamy na to śniadanie przez cały Wielki Post, zatem nie dziwi fakt, że wszystkiego co znajduje się na stole staramy się skosztować.
  Na tradycyjnym stole wielkanocnym nie może zabraknąć takich potraw jak:
  żurek wielkanocny, biała kiełbasa pieczona, szynka świąteczna, faszerowane jajka, ćwikła, babka wielkanocna, mazurek, sernik.

  Święta spędzane przy stole w rodzinnym gronie to radosne chwile, które wspominamy przez cały rok. W dzisiejszych czasach, gdy każdy dzień mija niezauważony, to właśnie święta sprawiają, że mamy czas by nacieszyć się sobą. To czas, gdy z przyjemnością odwiedzamy swoich bliskich i przyjaciół. Siedząc przy świątecznym stole, w wyjątkowym i podniosłym nastroju, mamy okazję do spotkań, długich rozmów. Wówczas możemy się wreszcie sobą nacieszyć.

   

   - Obrazek 2

   

 • "Wspomniena o Janie Pawle II" - to tytuł przedstawienia zaprezentowanego 02.04.2012r. przez uczniów naszej szkoły (uczestników koła teatralnego) z okazji siódmej rocznicy śmierci Jana Pawla II.  Opiekę nad przygotowaniem uczniów oraz montażu słowno - muzycznego sprawowała p. Barbary Graczyk. 

 • - Obrazek 1

   

  „Gdzie znaleźć wiosnę?”

   
  Gdzie spotkać wiosnę?
  - Dziwne pytanie,
  bo każdy wiosną
  odpowie na nie.
  Wiosna jest przecież tu, dookoła,
  to każdy kwiatek, motylek, pszczoła,
  to pierwszy listek
  co się zieleni,
  to zapach
  świeżo oranej ziemi,
  to ptak
  co pierwsze buduje gniazda,
  to pierwszy deszczyk i tęcza każda.
  To świat
  rodzący się od nowa, to dobroć serca,
  ciepło słowa,
  radość wszystkiego, co jest piękne,
  Wiosna
  to prawda, uśmiech, szczęście...
   
   
   
   - Obrazek 2 - Obrazek 3 - Obrazek 4 - Obrazek 5 - Obrazek 6
   
 •  

  19.03.2012r. uczniowie SP3 obejrzeli spektakl zrealizowany przez Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia oparty na powieści J.R. Kiplinga „Księga Dżungli”. Widzowie poznali historię Mowgliego porzuconego w indyjskiej dżungli. Bohater poznał smak strachu, odrzucenia i zdrady, ale zyskał przyjaciół, mądrych nauczycieli – przewodników życia. Ten barwny i rozśpiewany spektakl uczy lojalności, przyjaźni i odwagi – tego, co w życiu jest najważniejszą wartością. 

 • LETNI WYPOCZYNEK

   

  WAKACJE W GÓRACH

  w terminie 2.07 - 12.07.2012

  - Zakwaterowanie w Domu gościnnym „Zakopianka”w Zakopanem

  http://www.dw-zakopianka.pl w pokojach 2,3,4 osobowych z łazienkami,, WC,  TV, z balkonami.

  - Pełne wyżywienie /3 posiłki dziennie/

  - Transport PKP

  Atrakcje:

  - Wycieczki  do Morskiego Oka, Krakowa, Jaskini Mroźnej w Dolinie Chochołowskiej

  - Wjazd kolejka linową na Kasprowy Wierch

  - Basen /spa, termy/

  - Ciekawe zajęcia /nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, konkursy, quizy, dyskoteki/

  - Opieka doświadczonej kadry pedagogicznej oraz przewodnika.

  Koszt kolonii 1000 zł

  Zainteresowanych prosimy o kontakt z Iwoną Adamczyk Tel. 511133112 lub Barbarą Graczyk

 •  

   - Obrazek 1

  Tomasz Wyżlic uczeń klasy II zajął V miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Angielskiego "Olimpusek ".

  Uczeń na 210 możliwych do zdobycia punktów na teście osiągnął wynik 202 punktów. 

  Gratulujemy Tomaszowi i życzymy kolejnych sukcesów !!!

 • - Obrazek 1Nasza szkoła brała udział w konkursie 

  pt. „Konkurs ekologiczny – LOP kontra elektrośmieci”.

  Zbieraliśmy elektrośmieci (stare i zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne): komputery, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, telefony stacjonarne i komórkowe, zasilacze, baterie, kable, mały sprzęt AGD, zabawki na prąd i na baterie, a także inne sprzęty działające na prąd i na baterie.

  Za szczególne zaangażowanie w zbiórkę elektrośmieci dyplomy otrzymali:

                                                                                                                                                    Klaudia Zapałowska

                                                                                                                                                      Dominika Graczyk

                                                                                                                                                          Tomasz Wyżlic

                                                                                                                                                      Patrzyk Niekochański 

   

  album fotograficzny - DYPLOMY 

 •  

              - Obrazek 1Od marca  2012 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie wśród najmłodszych uczniów będą prowadzone zajęcia z zakresu bezpieczeństwa. Lekcje prowadzić będzie pedagog szkolny p. Barbara Jaremko wśród uczniów klas „0” i w klasie I.

            „Klub Bezpiecznego Puchatka”  jest programem edukacyjnym, przygotowanym przez Biuro Prewencji i Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, nauczycieli oraz firmę Maspex, który pomoże dzieciom poznać zasady bezpieczeństwa obowiązujące w domu, w drodze do szkoły (na drodze), w szkole i w czasie zabawy. Wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów klas podstawowych. Zachęcamy do korzystania z materiałów edukacyjnych, których elektroniczną wersję możecie Państwo pobrać na stronie - „Klub Bezpiecznego Puchatka”. Na wspomnianej stronie w zakładce „Dla Dzieci” znajduje się również elektroniczna wersja książeczki dla dzieci z grami i zabawami o tematyce bezpieczeństwa, a w zakładce „Dla Rodziców” – broszura informacyjna z poradami.

  Edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa jest zadaniem długofalowym i wymagającym dużego zaangażowania ze strony rodziców, jak i nauczycieli. Mamy jednak nadzieję, że dzięki tej akcji uda nam się wspólnie wykonać kolejny, duży krok w kierunku zapewnienia naszym dzieciom bezpieczeństwa.

 • Półzimowisko

  Półzimowisko - Obrazek 1Półzimowisko - Obrazek 2

  Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze prowadzone w czasie półzimowiska w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie odbywały się w okresie 23.01 - 03.02.2012r w godzinach 900- 1400. Uczestniczyło w nich 43 uczniów (co trzeci uczestnik objęty był opieką finansową z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie). Dzieci brały udział w zajęciach sportowych, teatralnych, profilaktycznych, plastycznych. W czasie pierwszego tygodnia zajęć uczestnicy  dwukrotnie  odwiedzili kętrzyńskie lodowisko gdzie doskonalili naukę jazdy na łyżwach.  Dzieci uczestniczyły także w zajęciach proponowanych przez Bibliotekę i Czytelnię Miejską w Kętrzynie. Miały okazję zwiedzić Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego, po którym oprowadzał pan Janusz Mazurkiewicz, który zaciekawił dzieci swoją wiedzą historyczną. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również zajęcia w Galerii „Konik Mazurski’ gdzie pod bacznym okiem pań, dzieci wykonały „Wiosenne kwiaty” z kolorowej bibuły.  W czasie ferii uczniowie dwukrotnie mieli zapewnione wyjście do kina „Gwiazda” na bajki w jakości 3D - „Ale cyrk” oraz  „Kot w butach”.

  Program drugiego tygodnia zapewnił dzieciom atrakcje w formie zajęć tanecznych prowadzonych przez zawodowego trenera tańca z klubu tanecznego „Kormoran„ z Olsztyna. Dzieci chętnie uczyły się tańca współczesnego - nowoczesnego. Poznały podstawowe kroki: salsy, disco, walca angielskiego jak również cza-czy.

  W czasie prowadzonego półzimowiska uczniowie mieli zapewnione trzy posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek. Dzienna stawka żywieniowa na ucznia wynosiła 9 zł, którą sfinansował Miejski i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zajęcia prowadzone były przez trzech nauczycieli tut. szkoły – p. Barbarę Jaremko, p. E. Łukomską, p. H. Moczyńską

  Na zakończenie zajęć 03.02.2012r. wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.