Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary-Malewskiej w Kętrzynie

 

Nawigacja

Konkurs literacki Konkurs ortograficzny „Potyczki ze Starym Doktorem” Konkurs Wiedzy o Januszu Korczaku Konkurs plastyczny - Janusz Korczak ZDROWE WAKACJE - konkurs plastyczny Wyniki konkursu plastycznego - W świecie baśni i bajek - Ilustracja do Baśni Braci Grimm Wyniki konkursu plastycznego - W świecie baśni i bajek - Ilustracja do wybranej Baśni HANSA CHRISTIANA ANDERSENA Wyniki konkursu plastycznego - W świecie baśni i bajek - Ilustracja do wybranej baśni, bajki, powiastki CHARLESA PERRAULTA mail dla uczniów

Konkursy

Konkurs literacki

Regulamin Konkursu Literackiego

1. Celem konkursu jest:

    - przybliżenie sylwetki Janusza Korczaka,

    - zachęcanie do czytania jego utworów,

    - rozwijanie wrażliwości estetycznej,

    - umożliwienie prezentacji własnych dokonań twórczych.

2. Uczestnikami mogą być chętne osoby z powiatu kętrzyńskiego w następujących kategoriach  

    wiekowych:

·         I      6 - 9 lat,

·         II    10 - 12 lat,

·         III   13 - 15 lat,

3. Uczestnik przesyła na konkurs pracę literacką (wiersz, list, esej, opowiadanie) związane z życiem
     i twórczością Janusza Korczaka. Wymagana długość - maksymalnie  dwie strony A4, czcionka  

     Times New  Roman 12, interlinia 1,5.

4. Praca nadesłana na konkurs powinna być opisana: imię i nazwisko uczestnika, wiek, dane  

    opiekuna, placówki (dotyczy uczniów), telefon kontaktowy, adres e-mail oraz oświadczenie,
    że praca została napisana samodzielnie i nie była nigdzie publikowana.

5. Organizator zapewnia laureatom nagrody rzeczowe w każdej kategorii oraz pamiątkowe dyplomy   

    wszystkim uczestnikom konkursu.

6. Nadesłanych prac nie zwracamy.

7. Termin składania prac upływa 30 czerwca 2012 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do 30 września 2012r.  

    Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną, jednocześnie wyniki 

    zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.spbiedaszki.pl.

8. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu obchodów Święta Szkoły, na które laureaci  zostaną  

    zaproszeni.

 9. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu i zgodą na publikację  

       danych osobowych, prezentacji pracy na stronach internetowych i w folderach.

 10. Regulamin konkursu oraz inne materiały związane z obchodami roku Janusza Korczaka znajdują  

       się  na stronie internetowej www.spbiedaszki.pl.