Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary-Malewskiej w Kętrzynie

 

Nawigacja

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna

 

            Świetlica Szkolna:

 

 

 

         

        Świetlica szkolna czynna jest codziennie od  poniedziałku do piątku  w godz. 7.15 - 15.00

Kierownik świetlicy szkolnej: pani Iwona Adamczyk
         Nauczyciel świetlicy: pani Ewa Maciak

 

W naszej świetlicy dzieci oczekują na rozpoczęcie lekcji, autobus szkolny lub na rodziców mających odebrać ze szkoły swoje pociechy. Oczekiwanie umilają dzieciom pani Iwona Adamczyk i pani Ewa Maciak, które potrafią doskonale zabawić, a także nauczyć dzieci wielu umiejętności.


Swoim podopiecznym proponujemy:
- zajęcia integracyjne
- zajęcia plastyczno – techniczne
- zajęcia muzyczne
- zajęcia informatyczne


W świetlicy działa zespół wokalno – teatralny, umilający spotkania z rodzicami oraz święta szkolne.

Zajmujemy się zbiórką surowców wtórnych, makulatury oraz aluminium.

W kalendarium imprez świetlicowych znajdziemy między innymi – przyjęcie nowych uczniów w poczet świetlicowej gromady, Andrzejki, Mikołajki, Walentynki, Dzień Chłopca, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka.

Zdobywamy sprawności ciastkarza, piekąc ciastka i ciasteczka.

W szkole działa kuchnia i stołówka. Panie kucharki przygotowują nam smaczne obiady. Dzieci mogą również pić mleko.

 

Na świetlicy...

 

Tu bawimy się i odrabiamy lekcje. Tutaj wraz z wychowawcami świetlicy trenujemy nasze plastyczne umiejętności. Tu powstają nasze prace, które później zdobią nasze szkolne gazetki lub wykorzystuje się je w szkolnych przedstawieniach.

Lubimy przychodzić na świetlicę. Możemy miło spędzić w niej czas z naszymi koleżankami i kolegami, a jednocześnie - lepiej się poznać.

 

ABC ZACHOWANIA NA ŚWIETLICY

 

 1. Używamy na co dzień słów: „DZIEŃ DOBRY”, „DO WIDZENIA”, „PRZEPRASZAM”, „PROSZĘ”, „DZIĘKUJĘ”.
 2. Opuszczamy świetlicę tylko za zgodą wychowawczyni.
 3. Zabawki, którymi się bawimy odkładamy na miejsce.
 4. Dbamy o estetyczny wygląd sali, nie niszczymy sprzętu, zabawek, gier.
 5. Rozmawiamy ze sobą niezbyt głośno.
 6. Bierzemy aktywny udział w zajęciach świetlicowych.
 7. Przestrzegamy zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowywania się.
 8. Nie przeszkadzamy koleżankom, kolegom i nauczycielom podczas prowadzonych zajęć i w czasie odrabiania prac domowych.
 9. Uczymy się samodzielności.
 10. Po skończonych zajęciach, zabawie, posiłku porządkujemy swoje otoczenie.
 11. Jesteśmy dla siebie mili i uprzejmi. Od nas zależy, czy będziemy się dobrze czuli w naszej świetlicy.
   

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Świetlica jest integralną częścią szkoły, ośrodkiem zajęć pozalekcyjnych i  organizatorem czasu wolnego uczniów. Jest to miejsce pracy i odpoczynku uczniów naszej szkoły.

 Funkcje świetlicy: 

a) dydaktyczna

- wdrażanie dziecka do samodzielnej pracy umysłowej,

- rozwijanie zainteresowań oraz zamiłowań i zdolności ucznia

- wyrabianie nawyków systematycznego działania

- pomoc w zrozumieniu i uzupełnieniu braków w wiadomościach ucznia

- sprawowanie nadzoru nad wykonywaną pracą domową dziecka

 

b)  opiekuńczo- wychowawcza

- zapewnienie opieki uczniom w szkole

 w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych

- organizacja czasu wolnego ucznia zgodnie z jego umiejętnościami i predyspozycjami

- wyrabianie umiejętności współżycia dziecka w grupie

- kształtowanie nawyków kultury życia codziennego

 

Zapraszamy wszystkie dzieci do świetlicowej gromady !!!

 

 

 

 

PASOWANIE na ŚWIETLIKA - Album fotograficzny